Logo van der Linden c.s. Home FAQ Contact Sitemap

Zoek binnen de site


Ga snel naar

Van der Linden c.s.

Bewindvoerder

De taken van een bewindvoerder zijn vastgelegd in artikel 316 van de Faillissementswet. De bewindvoerder heeft een controlerende taak, een inlichtingenplicht naar de rechtbank en zorgt voor de liquidatie van het vermogen (net als een curator). De bewindvoerder controleert vooral of de schuldenaar zich houdt aan de regels en verplichtingen van de wettelijke schuldsanering.

De bewindvoerder heeft een belangrijke taak bij de uitvoering van de WSNP. Na zijn benoeming onderzoekt de bewindvoerder de schulden, de inkomsten en de goederen (boedel) van de schuldenaar. De bewindvoerder legt daarvoor een huisbezoek af bij de schuldenaar. Op basis van de gegevens die zijn verzameld informeert de bewindvoerder de schuldeisers en de rechter-commissaris middels een openbaar verslag dat bij de rechtbank ter inzage ligt. Wanneer de WSNP van toepassing is, vervallen alle beslagen die gelegd zijn. Schuldeisers moeten hun vordering ter verificatie aan de bewindvoerder overleggen.

Vervolgens houdt de bewindvoerder de schuldeisers, de rechter-commissaris en overige instanties op de hoogte over het verloop van de schuldsaneringsregeling middels halfjaarlijkse openbare verslagen die bij de rechtbank ter inzage liggen.

De bewindvoerder controleert of de schuldenaar zich houdt aan de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling, verkoopt goederen, bezoekt de rechtbank voor zittingen, stelt verslagen op, beheert de boedelrekening en stelt uiteindelijk de slotuitdelingslijsten samen.
De rechter-commissaris controleert de bewindvoerder tijdens dit proces.

De bewindvoerder heeft tijdens de periode van de wettelijke schuldsanering een toezichthoudende functie. De bewindvoerder heeft nadrukkelijk geen hulpverlenerrol. De schuldenaar is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de lopende zaken en voor het naleven van de WSNP-regels. De bewindvoerder neemt tijdens dit proces een neutrale en onafhankelijke positie in tegenover alle betrokken partijen.