Afdrachtverplichting

Als u eenmaal toegelaten wordt tot de regeling, wordt vastgesteld welk bedrag u van uw loon/uitkering/vakantiegeld maximaal zelf mag houden. Dit is het vrij te laten bedrag (VTLB). U krijgt een afschrift van de berekening en u moet met dit geld (het VTLB)  al uw lasten zelf betalen. Het bedrag dat u overhoudt na aftrek van het VTLB moet overgeschreven worden naar de boedelrekening.

De boedelrekening wordt na de uitspraak Wsnp door de bewindvoerder geopend. De berekening van het vrij te laten bedrag wordt bij het eerste verslag gemaakt. Dat is binnen een maand na toelating.

Als regel wordt er bij uw werkgever of uitkerende instantie beslag gelegd op uw loon of uitkering. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afdrachtverplichting. Met andere woorden : u moet elke maand controleren of de boedelbijdrage (het bedrag dat overblijft) op de boedelrekening is gestort. Als u of uw werkgever of uitkerende instantie namelijk te weinig afdraagt aan de boedelrekening, ontstaat ook hier een betalingsachterstand en dit moet voorkomen worden in uw eigen belang. Mocht er toch een achterstand ontstaan, dan moet deze zo snel mogelijk ingelopen worden om in aanmerking te blijven komen voor uw schone lei. De verplichting tot betaling van de boedelbijdrage gaat in, in de maand waarop de Wsnp is uitgesproken. U moet veelal 18 maanden afdragen. Mocht het VTLB nog niet bekend zijn, dan moet u van tevoren het nodige geld al reserveren voor de boedelafdrachten. Dit geldt ook als de bewindvoerder nog niet bij u op bezoek is geweest.

De bewindvoerder maakt elk half jaar een herberekening van het vrij te laten bedrag. Hij of zij heeft informatie (gevraagd en ongevraagd) nodig om een correcte berekening te maken. Als de informatie niet juist blijkt te zijn, dan zal de bewindvoerder het VTLB met terugwerkende kracht herberekenen.

Als er een achterstand ontstaat in de afdrachten dient u per direct een voorstel te doen om de achterstand voor het einde van de regeling in te lopen en deze regeling ook na te komen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang