Arbeids- en sollicitatieverplichting

Tijdens de gehele duur van de schuldsaneringsregeling moet u fulltime, dit is minimaal 36 uur per week werken. Als u fulltime werk heeft, moet u er alles aan doen om deze baan te behouden. Deze verplichting geldt voor iedereen die tot de schuldsaneringsregeling is toegelaten. Als u niet 36 uur per week werkt, is de (aanvullende) sollicitatieplicht op u van toepassing. Het moet duidelijk en aantoonbaar zijn dat u er alles aan doet om voltijds (fulltime) werk te vinden.

U moet zich laten inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf en bij diverse uitzendbureaus in de buurt (minimaal vier) De bewindvoerder moet hiervan een schriftelijk bewijs ontvangen. U moet minimaal vier gemotiveerde sollicitaties* per maand versturen, waarvan u kopieën zendt aan de bewindvoerder. Eventuele reacties van bedrijven waar u gesolliciteerd heeft, zendt u ook mee.

* U dient de potentiële werkgever aan te geven waarom u geschikt bent voor de functie en een cv mee te zenden.

Het is niet toegestaan om alleen op vacatures te reageren in uw vak- en kennisgebied. Deelname aan een re-integratieproject geeft geen vrijstelling van de sollicitatieverplichting. Het volgen van een opleiding, integratiecursus of andere cursussen betekent niet dat u geen fulltime werk hoeft te verrichten of niet hoeft te solliciteren. U krijgt geen vrijstelling van de arbeids- of sollicitatieverplichting als u voor jonge kinderen moet zorgen. In dat geval moet u kinderopvang regelen en volgens de vastgestelde regels solliciteren naar een betaalde voltijdse (fulltime) baan.

Het is mogelijk dat de rechter-commissaris u vrijstelt van de sollicitatieverplichting als u arbeidsongeschikt bent. Als u van mening bent dat u wegens ziekte niet in staat bent om te werken, moet u dit schriftelijk aan de bewindvoerder laten weten. U moet hierbij een schriftelijke medische verklaring van een (arbeidsdeskundig) arts overleggen. Als u vanwege arbeidsongeschiktheid volgens de geldende wetgeving al eerder bent gekeurd (bij voorbeeld WIA/WAO/WAJONG, WWB, Participatiewet) moet u het meest recente (laatste) keuringsrapport aan de bewindvoerder toezenden. De bewindvoerder gaat daarop in overleg met de rechter-commissaris en bespreekt of u een ontheffing kunt krijgen. Zolang u geen ontheffing van de rechter-commissaris heeft, geldt de arbeids- en sollicitatieverplichting ook voor u. Kortom, u moet zich tot het uiterste inspannen om een baan te vinden en de bewindvoerder op de hoogte houden van uw sollicitatieactiviteiten.

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang