Informatieverplichting

U moet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren. Daar wordt mee bedoeld dat u niet alleen informatie geeft als reactie op een vraag van de bewindvoerder. Als er zaken zijn die belangrijk zijn voor de schuldsaneringsregeling, moet u de bewindvoerder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De informatieplicht houdt in dat u iedere maand het informatieformulier ingevuld en met bijbehorende stukken toezendt aan de bewindvoerder. Hierop vermeldt u onder andere al uw inkomsten en uitgaven. Om de ontvangst van het formulier zeker te stellen stuurt u een verzendformulier mee. Als uw zending ontvangen is, krijgt u het verzendformulier gestempeld retour. Als u het verzendformulier niet meestuurt, krijgt u geen reactie. De beoordeling van de toegestuurde stukken vindt plaats bij het volgende voortgangsverslag. Tijdens het huisbezoek krijgt u een aantal informatieformulieren, verzendformulieren en een schriftelijke uitleg overhandigd. U moet er hierna zelf voor zorgen dat u zelf voldoende kopieën maakt.

Bij het opstellen van het verslag wordt beoordeeld of de volgende stukken aanwezig zijn:

 • informatieformulieren over de laatste zes maanden;
 • loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste zes maanden;
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • meest recente beschikking kindgebonden budget;
 • meest recente huurspecificatie;
 • meest recente beschikking huurtoeslag;
 • meest recente polisblad ziektekostenverzekering met vermelding van de premie;
 • meest recente beschikking zorgtoeslag;
 • meest recente specificatie kosten kinderopvang;
 • meest recente beschikking kinderopvangtoeslag;
 • specificatie reiskosten;
 • kopieën van de sollicitatiebrieven en reacties van werkgevers over de afgelopen zes maanden.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang